KDU.breadcrumbs.homeO nás Krajský výbor

Krajský výbor

Krajský výbor je nejvyšší orgán strany v kraji mezi krajskými konferencemi. Schází se podle potřeby nejméně čtyřikrát ročně a je tvořen krajským předsednictvem, krajským předsedou a místopředsedy, členy volenými krajskou konferencí a členy klubu krajských zastupitelů, kteří jsou členy strany.

Krajský výbor zejména:

řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech organizačních složek strany v kraji, svolává krajskou konferenci a pověřuje krajské předsednictvo jejím zajištěním, stanoví počet delegátů dle paragrafu 28, sestavuje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů na základě výsledků primárních voleb, jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy, volí a odvolává ze svého středu jejich nástupce do konce funkčního období, na zasedání přizvává předsedu krajské revizní komise, předsedy okresních výborů, případně další funkcionáře, kteří mají hlas poradní, zajišťuje tok informací mezi ústředím strany a daným krajem, navrhuje kandidáty do vyšších stranických funkcí, řeší politické otázky ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy v daném kraji, předkládá jménem strany personální návrhy na krajské úrovni, volí a odvolává členy příslušné nominační komise (viz nominační řád) realizuje volební a povolební koalice na krajské úrovni
 
Funkce Jméno Okres
volená členka KV Julie Adltová Kladno
volená členka KV Ing. arch. Markéta Bahníková Praha-východ
volený člen KV Ing. Karel Blecha Mladá Boleslav
volený člen KV Bronislav Havlín Mělník
volený člen KV Bc. Jiří Jindra Beroun
volený člen KV Mgr. Slavomír Mácha Příbram
volená členka KV Bc. Andrea Midkiff, M.A. Praha-západ
volený člen KV Ladislav Mikeš Nymburk
volená členka KV Dana Magdalena Němcová Kutná Hora
volený člen KV Ing. Milan Novotný Benešov
volený člen KV Ing. Robert Pecha Praha-východ
volený člen KV Viktor Souček Kladno
volený člen KV Bc. Jaroslav Vlach Praha-východ
volený člen KV Mgr. Petr Zavřel Kolín
předseda KV Mgr. Zdeněk Volf Praha-východ
místopředsedkyně KV Bc. Hedvika Mašková Mělník
místopředseda KV Daniel Průša Beroun
místopředseda KV Mgr. Robert Šťastný Nymburk
místopředsedkyně KV Eva Vaňková Kutná Hora
krajský tajemník Petr Dvořák Nymburk