KDU.breadcrumbs.homeO nás Dnes se představuje Mgr. Zdeněk Volf
Zpět

Dnes se představuje Mgr. Zdeněk Volf

Přidáno 14. 9. 2016
Ilustrační foto
Mgr. Zdeněk Volf
Kandidát  koalice SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, SZ  A  SNK ED
věk:  35 let
povolání : starosta Městyse Bezno
trvalý pobyt: Bezno
35 let, svobodný. Vystudoval Střední odbornou školu veterinární v Hradci Králové, obor veterinární prevence – zootechnika. Po maturitě se již tomuto zaměření nadále profesně nevěnoval. Vysokoškolské vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval s červeným diplomem. Následně pracoval v právnických profesích ve státní správě v úřadech spadajících pod resort Ministerstva práce a sociálních věcí, a to na Úřadu práce v Mladé Boleslavi a na České správě sociálního zabezpečení v Praze, od roku 2013 na pozici právníka Katastrálního úřadu v Mladé Boleslavi. V témže roce vstoupil do KDU-ČSL. V listopadu 2014 po komunálních volbách byl zvolen uvolněným starostou Městyse Bezno. Od prosince 2015 vykonává funkci místopředsedy krajského výboru Středočeské organizace KDU-ČSL. V případě zvolení do Zastupitelstva Středočeského kraje by chtěl klást důraz na témata spojená s malými obcemi, kterých je ve Středočeském kraji většina. Zdůrazňovat aspekty památkové péče, neboť Středočeský kraj je místo s bohatou historií, jejíž připomínka by měla být v jednotlivých kulturních památkách zachována pro budoucí generace. Další prioritu, kterou by chtěl v rámci zastupitelstva prosazovat, jsou rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, jejímž vlastníkem je ze zákona Středočeský kraj.