KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Vyhlášení primárních voleb pro volby do Senátu v r. 2018
Zpět

Vyhlášení primárních voleb pro volby do Senátu v r. 2018

Přidáno 30. 11. 2017
Ilustrační foto
V Praze dne 30. listopadu 2017
 
 
Vyhlášení primárních voleb pro volby do Senátu v r. 2018
 
 
Středočeský krajský výbor KDU-ČSL:
 - vyhlašuje na základě § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL primární volby pro volby do Senátu PČR v roce 2018 ve volebních obvodech č. 38 – Mladá Boleslav, č. 41 – Benešov
 - vyhlašuje v souladu s čl. 7 Nominačního řádu KDU-ČSL termín konání primárních voleb na termín konání 21. 4. 2018, 
 - určuje formu volby přímou, v kombinaci všech způsobů dle nominačního řádu,
 - ukládá předsedům příslušných okresních výborů zajistit přípravu a organizaci primárních voleb ve smyslu Nominačního řádu KDU-ČSL,
 - stanovuje adresu pro doručení návrhů na kandidáty: Středočeská krajská kancelář KDU-ČSL, Karlovo nám.  5,  128 01 Praha 2, 
 - stanovuje uzávěrku pro doručení návrhů na kandidáty: 20. března 2018 do 16,00 hodin.
 
 
Návrhy na kandidáty do Senátu PČR mohou podat jednotliví členové z volebního obvodu a orgány KDU-ČSL na předepsaném formuláři (k dispozici v krajské kanceláři) do 20. března 2018 do 16,00 hodin na adresu: Středočeská krajská kancelář KDU-ČSL, Karlovo nám.  5,  128 01 Praha 2. Součástí písemného návrhu na kandidáta musí být doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1000,- Kč za kandidáta hradí navrhovatel.
 
                                                                                                Petr Dvořák,
středočeský krajský tajemník KDU-ČSL